Nätkurser

Jag har under senare tid gått tio (10) nätbaserade kurser, där de flesta har gått helt på distans (se tabell nedan). Några (som ”Internet, Medier och Datornät” och ”Utbildningsbibliotek, IKT och nya medier”) hade inledande träffar i Kalmar resp Borås. Vidare har de flesta kurser varit upplagda så att man har själv helt valt när man loggar in för att göra göra de olika delmomenten, så kallat asynkront upplägg. Kanske bör man skilja på denna typ av asynkrona nätkurser, från nätkurser som är ”synkrona”, dvs där det krävs att man loggar in vissa tider (en modell som visar detta). Personligen gillar jag, och finner mest praktiskt och effektivt, att nätskurserna är asynkrona -däremot gillar jag aktiva diskussioner kring ämnet i lärplattformen (och via andra forum, som t ex Twitter).

Nätbaserade kurserhögskolepoäng
Internet, Medier och Datornät, 7,5 hp, Linneuniversitet, Kalmar, 19967,5
Arbetslivets pedagogik I, utbildning och lärande i arbetslivet, 15hp, Linköpings universitet, våren 2009.15
Digitala medier och lärande, 15 hp, Malmö högskola, våren 2014.15
Bibliotek i nätverkssamhället, 15 hp, Lunds universitet, hösten 2014.15
Utbildningsbibliotek, IKT och nya medier, 7,5 hp, Högskolan i Borås, våren 2015.7,5
Energi och naturresurser; Energi och klimat, 7,5 hp + 7,5 hp, Mälardalsens högskola, våren 2019.15
Människan, miljön och samhället, 7,5 hp, Umeå universitet, våren 2020.7,5
Solenergi, 7,5 hp, Halmstad7,5
Digital kompetens och lärande I, 7,5 hp, Umeå universitet, våren 2021.7,5
Agil strategi, 2,5 hp, Högskolan väst, ht 2021 (mer info)2,5
Verksamhetsutveckling – användardriven digitalisering, 2,5 hp, vt 2022 (mer info)2,5
Mat och miljö, 7,5 hp, Umeå Universitet, ht 20227,5
Totalt antal högskolepoäng (hp):110

Samtidigt som man på ett smidigt sätt får lära sig mer om frågor inom ”energi- och miljö” och ”digital kompetens och lärande”, så lär man sig hur olika lärare strukturerar och lägger upp nätbaserade kurser för att gynna lärande genom bl a social interaktion.

I kursen ”digital kompetens och lärande(2IT029 ) så fick man just lära sig teoretiskt hur det är möjligt att lägga upp nätbaserade kurser för att gynna lärande genom bl a social interaktion. Community of Inquiry-modellen kan vara ett verktyg för att se vikten av ”social presence” och ”engagement with participants”.

I alla kurser är struktur viktigt. I nätbaserade kurser är god struktur kanske både mer viktigt och mer till hjälp för lärandet. En god struktur ger både överblick över kursinnehåll och chans att i förväg gå igenom det som ska tas upp på en föreläsning. Det är kanske även möjligt att via olika digitala forum samtala och reflektera kring de olika delarna inom kursen. Är kursdeltagarna något äldre är det också lättare att relatera till tidigare erfarenheter och dela med sig av detta till andra kursdeltagare.

Det typiska, enl min erfarenhet, är att en 7,5 hp kurs består av 4-6 delar. Några kurser inledde varje delpass med att man skulle svara på en fråga och ibland göra ett quiz-test innan man kunde gå vidare inom delmomentet. Detta upplägg skapade en tydlighet vad som förväntades inom de olika delmomenten. Se t ex strukturen för Människan, miljön och samhället, 7,5 hp, Umeå universitet, våren 2020:

Sex delar inom en 7,5 hp kurs, tydligt redovisade

Det svåra kan vara att bygga in en kultur i ”umgänget” på webben, kanske främst på lärplattformen, kallas även LMS (”Learning Management System”), men även andra digitala vägar som t ex Mentimeter och Twitter, som gör att kursdeltagarna delar med sig av tankar kring kurslitteratur, erfarenheter och reflektioner inom de olika delmomentet. Något som Community of Inquiry-modellen kan beskrivas som ”social presence” och ”engagement with participants”!

3 tankar på “Nätkurser

  1. Pingback: Agil strategi – Vad har jag lärt mig? | Syn på lärande

  2. Pingback: Agil strategi | Syn på lärande

  3. Pingback: Kurs under våren 2022 | Syn på lärande

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s