Kategoriarkiv: Digiskol

Strategi för att förbättra den digitala kompetensen

Skolverket har fått uppdrag att ta fram nationell skolutvecklingsstrategi för att förbättra den digitala kompetensen i undervisningssituationen samt för en effektivare administration med syfte att minska lärares och rektorers administrativa arbete.

I samråd har Skolverket fått fram att det finns stort kompetensutvecklingsbehov:

synpunkterFrånGenomfördaSamråd

Edward Jensinger skriver om ”Nationell strategi för fortbildning?”: Läs mer

#pedaläslyft – Hur gör vi?

Nedan (från thereselinner.wordpress.com/2015/06/07/pedalaslyft-hur-gor-vi/) exempel på lärare som utvecklas. Se även på edcamp.se/pedalaslyft15/ , Sara Brunns blogg , facebookgrupp och filmade hangout på youtube (del 3, filmat av Sara Bruun) om #pedaläslyft (#pedläslyft förekommer också).

ThereseLinnér

Hur gör vi ? #pedaläslyft

Idag har vi arrangörer “träffats” via Google Hang Out för att diskutera hur vi ska lägga upp #pedaläslyft under sommaren.

Boken som blev framröstad av över 100 deltagande lärare är: James Nottinghams Utmanande undervisning (Natur & Kultur) Den som är grön!

Avhandlingen som vi ska läsa är: Maria Rasmussons Det Digitala läsandet.

180 lärare har hittills anmält sig och det går fortfarande bra att hoppa på och av precis som du själv vill. Vi tycker att det är viktigt att deltagandet är helt på dina egna villkor. Du gör som du själv vill helt enkelt! Ditt engagemang är frivilligt. Du kan glida med och bara läsa eller kan du diskutera hejvilt om du vill det. Nyckelorden blir #omduvill!

Natur och Kultur stöttar ‪#‎pedaläslyftet‬ genom rabatt på boken av Nottingham! Ta del av rabatten genom att beställa boken Utmanande undervisning på Bokus. Använd kampanjkoden uppmuntra och få…

Visa originalinlägg 514 fler ord

NMC Horizon Report Europe

New Media Consortium (NMC) Horizon Report : 2014 

Synen på lärande kommer förändras den närmaste tiden, vilket framkommer med all önskvärd tydlighet i The New Media Consortiums Horizon rapport (NMC Horizon Report). Där beskrivs sex trender, sex utmaningar och sex teknologiers som utmanar vår syn på lärande, vilket enligt NMC kommer visa sig på kort, medellång och lite längre sikt. Jag skulle vilja ha ett kort sammanfattande namn på denna utmaning. Till dess ett sammanfattande begrepp skapats, använder jag tills vidare det i skolsammanhang etablerade begreppet #digiskol.

Sammanfattning av NMC Horizon Report (#NMCHZ) i en bild:

NMCHC rapporten sammanfattad i en bild

NMCHC rapporten sammanfattad i en bild

Sammanfattning av NMC rapporten på fem minuter i videon (NMC övriga videos): Läs mer

Används digitala verktyg i lärandet?

Huruvida kommuner, skolor och lärare använder digitala verktyg i lärandet ska utredas med hjälp av en kartläggning av det ”digitala läget” i Sveriges skolor under hösten. Utredningen ska spegla läget med hjälp av 75 indikatorer. Läs mer i LIKA it-tempen för skolan (samt i Stefan Pålssons blogg):

LIKA it-tempen för kommuner, skolor (och lärare?)

LIKA it-tempen för kommuner, skolor (och lärare?)

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Skolan präglas av debatt och av politiska reformer, men hur mycket tar skoldebatten upp pedagogiskt ledarskap t ex i from av pedagogiska klassiker/giganter? Och hur mycket tar debatt och reformer upp konkreta nya grepp i skolan som bedömning för lärande (bfl) och utvecklat IKT arbete i form av blogg och flippat klassrum? Det är möjligt att säga att ”Allt hänger ihop” (Svanelid).

Allt hänger ihop, enligt Göran Svanelid

Allt hänger ihop, enligt Göran Svanelid

Göran Svanelid visar ovan hur ”allt hänger ihop” när han bland annat hänvisar till Vygotskij. Här kommer jag också backa in i framtiden genom att redogöra för främst två pedagogers (Sokrates och Vygotskij) olika pedagogiska grundsyn (människosyn, kunskapssyn, samhällssyn och tankar kring lärande). För att göra detta använder jag mig av Burrell & Morgan (1979) modell för olika syn på kunskap och samhälle. Därefter relaterar jag perspektiven till aktuella styrdokument. Sist diskuteras vad olika former av pedagogiskt ledarskap kan innebära för elevers lärande. Läs mer