Kategoriarkiv: Kurser

”Digital Visitors and Residents”

Via Patrik’s blogg (som ingår i en Open Netorked Learning (ONL) course) hittade jag till David White @daveowhite, University of Oxford, när han förklarar ”Digital Visitors and Residents”-modellen. En modell som ”provides a framework to understand individuals’ engagement with the Web based on motivation and context”:

Visitors_and_Residents2.jpg

Läs mer

Digitala infödingar

…Döm då om min förvåning när jag under Bett 2017 fick höra inte mindre än två av varandra oberoende forskare inom området digitalisering av skolan nämna just Digital Natives som en bakgrundsförklaring till att lärarutbildningarna i Norden har svårt att klara av att ändra på sin utbildning så att den passar dagens förväntningar på en nyexaminerad lärares förmågor och kompetenser.
Man förklarade helt enkelt att lärarutbildare anser att det är svårt, men också inte så nödvändigt, då de unga lärarstudenterna är digitala infödingar som redan kan det där med ”data”. Vilken rappakalja! Vi som jobbar med skola vet att det på intet sätt är en garanti att våra elever eller unga lärarstudenter har någon som helst digital baskunskap. De kan googla, spela och lite till. Men de har inte work skills.

Det finns bra nätkurser inom IKT-området, som till exempel ”Digitala medier och lärande” (15 hp), ”Bibliotek i nätverkssamhället” (15 hp) och ”Utbildningsbibliotek, IKT och nya medier” (7,5 hp) som är helt frivilliga för lärarstudenter. Som tyvärr få lärarstudenter går! Borde något av detta vara obligatoriskt? Läs mer

Kommer det på tentan?

Ivar Arpi (ivar.arpi@svd.se) har i en tankeväckande artikel – Kommer det på tentan – beskrivit olika syn på kunskap:

Under min studietid var det på så gott som varenda kurs någon som ställde frågan: Kommer det här på tentan? Denna fråga sammanfattar kärnfullt skillnaden mellan utbildning och bildning. När lärare undervisade om sådant som inte skulle testas var det många som blev irriterade. De hade inget intresse av att bli bildade, de ville bli utbildade. De ville få ett examensbevis att visa upp. Visst finns det bildade forskare på universiteten, men det är utbildning de förväntas ägna sig åt. Kunskapsproduktion. Slussa ut godkända studenter. Och i bakgrunden hörs hela tiden mantrat att utbildning ger jobb. Kunskap ses helt enkelt som värdefull först när den genererar tillväxt. Det egentliga värdet av bildning håller på att glömmas bort.

Skriv gärna om er syn i kommentarerna här eller med taggen #synpålärande eller #kommerdetpåtentan.