Kategoriarkiv: MIK

Strategi för att förbättra den digitala kompetensen

Skolverket har fått uppdrag att ta fram nationell skolutvecklingsstrategi för att förbättra den digitala kompetensen i undervisningssituationen samt för en effektivare administration med syfte att minska lärares och rektorers administrativa arbete.

I samråd har Skolverket fått fram att det finns stort kompetensutvecklingsbehov:

synpunkterFrånGenomfördaSamråd

Edward Jensinger skriver om ”Nationell strategi för fortbildning?”: Läs mer

Annonser

MIK – om källkritik och lärarens framtida roll

För att förstå informationsflödet kan det vara bra att ha en genomarbetad syn på Medie och informationskunnighet (MIK; mer om MIK-modellen). Ett sätt kan vara att gå in på Statens medieråds utbildningsplattformar: ”MIK för mig”, mik.statensmedierad.se/utbildning/elever, mik.statensmedierad.se/utbildning/larare, samt www.uppdragmik.se. Ett annat sätt kan vara att lyssna på Statens medieråds mediepoddar, t ex avsnitt 2: MIK – om källkritik och lärarens framtida roll: Läs mer

Hållbara utveckling av medie- och informationskunnighet (MIK)?

”Hur får vi en hållbara utveckling av medie- och informationskunnighet?” frågar sig Michael Forsman på sid 77-84 i UNESCOs ramverk för lärare och lärarutbildning (Carlson, 2013, Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället-Skolan och demokratin). Eftersom det är en bra fråga och en poängrik rapport så tar jag avstamp från denna fråga när medie- och informationskunnighet (MIK) och MIK-modellen ska diskuteras. Forsman menar att i Unescos-dokument ”Media and informations Literacy. Curriculum for teachers” (2011) är medie- och informationskunnighet i första hand ett instrument för demokrati, fred och samförstånd. mellan medborgare. Forsman menar dock att en ökad medie- och informationskunnighet hos lärare och elever har betydelse också för framtidens arbetsmarknad och global konkurrens. (ibid s 77). Läs mer