Kategoriarkiv: Motivation

Kärlek eller disciplin

Redan de antika grekerna diskuterade vilka kunskaper en människa behöver för att utvecklas på bästa sätt. Och samma debatt, om hur uppfostran och utbildning skall gå till, pågår än idag. Är människor måttlösa, offer för sina drifter och måste disciplineras för att lära sig någonting? Eller är det bara kärleksfull uppmuntran som behövs för att alla skall blomma? Vi reser genom olika tidsepoker och presenterar några giganter ur idéhistorien med hjälp av deras egna citat. Samtidigt hör vi reflektioner från studenter och lärare från olika utbildningsmiljöer i Uppsala, Oxford, Berlin och Danmark. Speakertexten är skriven av Sven-Eric Liedman, professor i idéhistoria.

Kärlek eller disciplin

Kärlek eller disciplin

 

Aktivt lärande innebär att…

Ser att Uppsala Universitet anger hur de ser på lärande, närmare bestämt aktivt lärande:

”Aktivt lärande innebär att studenten ges många möjligheter att arbeta med att omvandla det presenterade ämnesstoffet till kunskap. Ny information måste aktivt införlivas i den lärandes tankestruktur för att utvecklas till kunskap och förståelse, aktivt lärande.”

Mer om deras syn  fanns först här . En länk som dock den 31 okt 2014 inte längre fungerar. Betyder det att Uppsala Universitet har gett upp tanken med ”aktivt lärande”?