Kategoriarkiv: Paradigm

Digital Native Learners

Tobias Ruhtenberg tog den 25 mars upp två skilda sätt att se lärande: Digital Native Learners och Digital Immigrante Learners. (Prensky, 2001) ”Digital Natives, Digital Immigrants”. On the Horizon, MCB University Press). Begrepp som kritiserats av Bayne & Ross (2007). ”The ‘digital native’ and ‘digital immigrant’: a dangerous opposition”. Läs mer

Annonser

Valerie Hannon – ”Framtidens lärande”

Mycket intressant, klokt och tänkvärt tal av Valerie Hannon, ”director of board, InnovationUnit, UK”, kring temat ”Framtidens lärande – lärandets nya landskap” vid en hearing i riksdagen den 5 feb 2014 (hela programmet i pdf-format här).

Hela hearingen spelades in av mediagymnasiet, video1 , video2. Många har twittrat med taggen #framlar.

Jag blir extra berörd när hon 10 minuter in i talet  börjar tala om vikten av att totalt förändra utbildningen beroende på mänskligheten nu påverkar miljön (samhällets relation till naturen) i sådan takt att det inte är hållbart (om vi ska ha kvar ett samhälle, naturen klarar sig alltid…). Detta, tillsammans med vår förmåga att nu förändra evolutionen (med kunskaper i biologi etc) gör att skolsystemet måste förändras totalt!

Rörande framtidens lärande och #digiskol så bygger det på att man skapar tid för det kollegiala lärandet (ett nyckelbegrepp numera). Det är en fråga som åligger huvudmän och skolledare, säger Katarina Lycken Rüter. Är det möjligt att få en plattform för att ”totalt förändra utbildningen” beroende på #miljöutmaningen, utan statliga bidrag?

Pedagogiskt ledarskap

Skolan präglas av debatt och av politiska reformer, men hur mycket tar skoldebatten upp pedagogiskt ledarskap t ex i from av pedagogiska klassiker/giganter? Och hur mycket tar debatt och reformer upp konkreta nya grepp i skolan som bedömning för lärande (bfl) och utvecklat IKT arbete i form av blogg och flippat klassrum? Det är möjligt att säga att ”Allt hänger ihop” (Svanelid).

Allt hänger ihop, enligt Göran Svanelid

Allt hänger ihop, enligt Göran Svanelid

Göran Svanelid visar ovan hur ”allt hänger ihop” när han bland annat hänvisar till Vygotskij. Här kommer jag också backa in i framtiden genom att redogöra för främst två pedagogers (Sokrates och Vygotskij) olika pedagogiska grundsyn (människosyn, kunskapssyn, samhällssyn och tankar kring lärande). För att göra detta använder jag mig av Burrell & Morgan (1979) modell för olika syn på kunskap och samhälle. Därefter relaterar jag perspektiven till aktuella styrdokument. Sist diskuteras vad olika former av pedagogiskt ledarskap kan innebära för elevers lärande. Läs mer

Kärlek eller disciplin

Redan de antika grekerna diskuterade vilka kunskaper en människa behöver för att utvecklas på bästa sätt. Och samma debatt, om hur uppfostran och utbildning skall gå till, pågår än idag. Är människor måttlösa, offer för sina drifter och måste disciplineras för att lära sig någonting? Eller är det bara kärleksfull uppmuntran som behövs för att alla skall blomma? Vi reser genom olika tidsepoker och presenterar några giganter ur idéhistorien med hjälp av deras egna citat. Samtidigt hör vi reflektioner från studenter och lärare från olika utbildningsmiljöer i Uppsala, Oxford, Berlin och Danmark. Speakertexten är skriven av Sven-Eric Liedman, professor i idéhistoria.

Kärlek eller disciplin

Kärlek eller disciplin