Kategoriarkiv: Pedagogik

Digitala infödingar

…Döm då om min förvåning när jag under Bett 2017 fick höra inte mindre än två av varandra oberoende forskare inom området digitalisering av skolan nämna just Digital Natives som en bakgrundsförklaring till att lärarutbildningarna i Norden har svårt att klara av att ändra på sin utbildning så att den passar dagens förväntningar på en nyexaminerad lärares förmågor och kompetenser.
Man förklarade helt enkelt att lärarutbildare anser att det är svårt, men också inte så nödvändigt, då de unga lärarstudenterna är digitala infödingar som redan kan det där med ”data”. Vilken rappakalja! Vi som jobbar med skola vet att det på intet sätt är en garanti att våra elever eller unga lärarstudenter har någon som helst digital baskunskap. De kan googla, spela och lite till. Men de har inte work skills.

Det finns bra nätkurser inom IKT-området, som till exempel ”Digitala medier och lärande” (15 hp), ”Bibliotek i nätverkssamhället” (15 hp) och ”Utbildningsbibliotek, IKT och nya medier” (7,5 hp) som är helt frivilliga för lärarstudenter. Som tyvärr få lärarstudenter går! Borde något av detta vara obligatoriskt? Läs mer

Annonser

Lund som Sveriges ”mattestad”

Stefan Norrestam, utbildningsdirektör och chef för gymnasieförvaltningen i Lund, ville 2012 lansera Lund som Sveriges ”mattestad”.


Hur ska detta gå till?

– Vi erbjuder fem, sex gymnasieelever tre veckors sommarjobb med cirka 6000 kronor i lön för att läsa avancerad matematik med inriktning mot problemlösning. De får handledning av lärare och tidigare vinnare av mattetävlingar som nu studerar på högskolan. Lund har haft många mattesatsningar som producerat elever som vunnit olika tävlingar.

Det vore intressant att se en uppföljande artikel.

Ann Pihlgren och Sokrates om syn på lärande

Ante Runnquist (@AnteRunnquist) programledare, pratar med Ann Pihlgren (@AnnsPihlgren) om syn på lärande och olika lärarroller. De pratar bland annat om Sokrates och Vygotskijs syn på lärande. Ett mycket spännande samtal som bär titeln: ”Lärare som lär sig och tänker får elever som lär sig och tänker” (läs mer på www.skolsnack.se/skolsnack-didaktik):

Ann Pihlgren och Sokrates om lärande

Ann Pihlgren och Sokrates om lärande

Läs mer

Sokrates syn på lärande

Jag la den 27 juni på twitter upp ett en bild med texten: ”A cannot teach anybody anything, I can only make them think”, samt la till texten: ”Sokrates och ‘s grund (och grunden till motivation?):

Läs mer

Didaktik – vad, hur och varför

Läser på Skolverkets hemsida om didaktik:

Didaktik – vad, hur och varför

Vilka faktorer påverkar undervisningen och barns och ungdomars lärande? Didaktik handlar om analysen och förståelsen av dessa faktorer. Ordet didaktik har ett grekiskt ursprung och betyder ”undervisa”, ”lära”, ”att tillägna sig” osv. Det är ett relativt ungt forskningsfält i Sverige och behandlar undervisningens och inlärningens teori och praktiska överväganden.

Läs mer

Kärlek eller disciplin

Redan de antika grekerna diskuterade vilka kunskaper en människa behöver för att utvecklas på bästa sätt. Och samma debatt, om hur uppfostran och utbildning skall gå till, pågår än idag. Är människor måttlösa, offer för sina drifter och måste disciplineras för att lära sig någonting? Eller är det bara kärleksfull uppmuntran som behövs för att alla skall blomma? Vi reser genom olika tidsepoker och presenterar några giganter ur idéhistorien med hjälp av deras egna citat. Samtidigt hör vi reflektioner från studenter och lärare från olika utbildningsmiljöer i Uppsala, Oxford, Berlin och Danmark. Speakertexten är skriven av Sven-Eric Liedman, professor i idéhistoria.

Kärlek eller disciplin

Kärlek eller disciplin