Kategoriarkiv: Reflektioner

Tre frågor och tre svar

Tre frågor att begrunda:

-Vad är du fullständigt säker på?

 

– Vad finns det för belägg för dessa uppfattningar?

 

– Vad skulle du riskera att förlora om det visade sig att du hade fel?

David Didau Läs mer

Annonser

Digitala infödingar

…Döm då om min förvåning när jag under Bett 2017 fick höra inte mindre än två av varandra oberoende forskare inom området digitalisering av skolan nämna just Digital Natives som en bakgrundsförklaring till att lärarutbildningarna i Norden har svårt att klara av att ändra på sin utbildning så att den passar dagens förväntningar på en nyexaminerad lärares förmågor och kompetenser.
Man förklarade helt enkelt att lärarutbildare anser att det är svårt, men också inte så nödvändigt, då de unga lärarstudenterna är digitala infödingar som redan kan det där med ”data”. Vilken rappakalja! Vi som jobbar med skola vet att det på intet sätt är en garanti att våra elever eller unga lärarstudenter har någon som helst digital baskunskap. De kan googla, spela och lite till. Men de har inte work skills.

Det finns bra nätkurser inom IKT-området, som till exempel ”Digitala medier och lärande” (15 hp), ”Bibliotek i nätverkssamhället” (15 hp) och ”Utbildningsbibliotek, IKT och nya medier” (7,5 hp) som är helt frivilliga för lärarstudenter. Som tyvärr få lärarstudenter går! Borde något av detta vara obligatoriskt? Läs mer

Strategi för att förbättra den digitala kompetensen

Skolverket har fått uppdrag att ta fram nationell skolutvecklingsstrategi för att förbättra den digitala kompetensen i undervisningssituationen samt för en effektivare administration med syfte att minska lärares och rektorers administrativa arbete.

I samråd har Skolverket fått fram att det finns stort kompetensutvecklingsbehov:

synpunkterFrånGenomfördaSamråd

Edward Jensinger skriver om ”Nationell strategi för fortbildning?”: Läs mer

Väljer vi bort, inte till?

Efter att på förmiddagen (delvis) varit med i en debatt kring ”fria skolvalet”, rätten att välja, likvärdiga skolor, så skrevs först ett blogginlägg kring möjlighet att välja kommun som satsar på digital utveckling. Därefter lästes Catarina Thestrups blogginlägg om En sammanhållen skola en förutsättning för demokratin. En artikel som ledde till nedanstående reflektioner kring att vi ofta väljer bort skolor, men kan vi även välja till en skola? Läs mer