Kategoriarkiv: Skolpolitik

Hur vet vi att våra skolor gör rätt?

Har läst om hur Svedala arbetar för att stärka dess, skolor, rektorer, lärare och elever på deras blogg KvUtiS: webb2.svedala.se/kvutis. På bloggen sammanfattas bland annat ett seminarium kring Hur vet vi att våra skolor gör rätt saker? på Skolriksdagen:

Johan Lundgren, utbildningschef, och Michael Rystad, utvecklingsstrateg medverkar i Skolriksdagens seminarium – ”Hur vet vi att våra skolor gör rätt saker?” den 27 april. På seminariet presenteras Svedalas systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete, SKA-modellen (källa).

På bloggen visas även två filmer från seminariet (källa): Läs mer

Annonser

Väljer vi bort, inte till?

Efter att på förmiddagen (delvis) varit med i en debatt kring ”fria skolvalet”, rätten att välja, likvärdiga skolor, så skrevs först ett blogginlägg kring möjlighet att välja kommun som satsar på digital utveckling. Därefter lästes Catarina Thestrups blogginlägg om En sammanhållen skola en förutsättning för demokratin. En artikel som ledde till nedanstående reflektioner kring att vi ofta väljer bort skolor, men kan vi även välja till en skola? Läs mer

Kan våra elever välja kommun som satsar?

Hur det går med datorsatsningar som 1:1 (att alla elever har egen dator) beskrivs i Tallvids (2015a) avhandling 1:1 i klassrummet : analyser av en pedagogisk praktik i förändring och i en inspelad video , som spelades in inom ”Framtidens lärande”, där Tallvid den 6 maj 2015 kl 16.30-17.30 berättade om sin avhandling (Tallvid, 2015b):

Läs mer

Lund som Sveriges ”mattestad”

Stefan Norrestam, utbildningsdirektör och chef för gymnasieförvaltningen i Lund, ville 2012 lansera Lund som Sveriges ”mattestad”.


Hur ska detta gå till?

– Vi erbjuder fem, sex gymnasieelever tre veckors sommarjobb med cirka 6000 kronor i lön för att läsa avancerad matematik med inriktning mot problemlösning. De får handledning av lärare och tidigare vinnare av mattetävlingar som nu studerar på högskolan. Lund har haft många mattesatsningar som producerat elever som vunnit olika tävlingar.

Det vore intressant att se en uppföljande artikel.

Skolans kunskapsmål

Skolans kunskapsmål kan inte reduceras till: antingen klarar du detta eller så misslyckas du, skriver läraren Gunnar Hyltegren.

Gunnar Hyltegren

Gunnar Hyltegren

Lärare kan behöva fortbildning så att de lär sig att det går att informera elever och sätta kunskapsrelaterade betyg. Om fler lärare hade lärt sig det för 15 år sen, hade fler elever kunnat mer, skriver skolexpert Per Måhl: Läs mer

Om skolpoltik och Dylan Wiliams syn på lärande

Såg 21 augusti 2014 först ”Världens bästa skitskola”:

Världens bästa skitskola - del 3

Världens bästa skitskola – del 3

Såg därför Dylan Wiliams syn på lärande i ”Dylan Wiliam om lärandets vitala verktyg”:

Dylan Wiliam om lärande

Dylan Wiliam om lärande

Tycker det rätt klart framgår i programmen att vi som politiker, medborgare och föräldrar måste lita på skolan och dess lärare. Ingen gynnas av att politisera skolan, vilket även framkommer i Johan Wennströms artikel: Läs mer