Etikettarkiv: Changing Education Paradigms

Gert Biesta: What really matters in education

Gert Biesta: What really matters in education (VIA Univ.College):


.

Jag tar särskilt till mig Gert Biestas tankar (vilket utvecklas som mest i slutet av ovanstående video) kring att ansvariga för och i skolan bör förhålla sig ”kritiska”, reflekterande, kring att inte ”bara” lära ut vad som individuellt bäst för den enskilda individen (för stärka sig själva i den globala konkurrensen), utan att hänsyn bör även tas till samhällets relation till naturen (miljöperspektivet), och hur vi ska ta hand om varandra i samhället.

Gert Biesta har nämnts på Twitter sista tiden: Läs mer

Annonser

Changing Education Paradigms

Nedan visas en intressant film om hur vi sett, ser och borde se på undervisning och lärande:

 

Det är kanske många som bör väckas ur sin dogmatiska slummer…
Maria Burtus , ‏@MariaBurtus, twittrar om filmen den 25 April 2013