Etikettarkiv: digiskol

Kan våra elever välja kommun som satsar?

Hur det går med datorsatsningar som 1:1 (att alla elever har egen dator) beskrivs i Tallvids (2015a) avhandling 1:1 i klassrummet : analyser av en pedagogisk praktik i förändring och i en inspelad video , som spelades in inom ”Framtidens lärande”, där Tallvid den 6 maj 2015 kl 16.30-17.30 berättade om sin avhandling (Tallvid, 2015b):

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Skolan präglas av debatt och av politiska reformer, men hur mycket tar skoldebatten upp pedagogiskt ledarskap t ex i from av pedagogiska klassiker/giganter? Och hur mycket tar debatt och reformer upp konkreta nya grepp i skolan som bedömning för lärande (bfl) och utvecklat IKT arbete i form av blogg och flippat klassrum? Det är möjligt att säga att ”Allt hänger ihop” (Svanelid).

Allt hänger ihop, enligt Göran Svanelid

Allt hänger ihop, enligt Göran Svanelid

Göran Svanelid visar ovan hur ”allt hänger ihop” när han bland annat hänvisar till Vygotskij. Här kommer jag också backa in i framtiden genom att redogöra för främst två pedagogers (Sokrates och Vygotskij) olika pedagogiska grundsyn (människosyn, kunskapssyn, samhällssyn och tankar kring lärande). För att göra detta använder jag mig av Burrell & Morgan (1979) modell för olika syn på kunskap och samhälle. Därefter relaterar jag perspektiven till aktuella styrdokument. Sist diskuteras vad olika former av pedagogiskt ledarskap kan innebära för elevers lärande. Läs mer