Etikettarkiv: inspiratörer

Hållbara utveckling av medie- och informationskunnighet (MIK)?

”Hur får vi en hållbara utveckling av medie- och informationskunnighet?” frågar sig Michael Forsman på sid 77-84 i UNESCOs ramverk för lärare och lärarutbildning (Carlson, 2013, Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället-Skolan och demokratin). Eftersom det är en bra fråga och en poängrik rapport så tar jag avstamp från denna fråga när medie- och informationskunnighet (MIK) och MIK-modellen ska diskuteras. Forsman menar att i Unescos-dokument ”Media and informations Literacy. Curriculum for teachers” (2011) är medie- och informationskunnighet i första hand ett instrument för demokrati, fred och samförstånd. mellan medborgare. Forsman menar dock att en ökad medie- och informationskunnighet hos lärare och elever har betydelse också för framtidens arbetsmarknad och global konkurrens. (ibid s 77). Läs mer

Sokrates syn på lärande

Jag la den 27 juni på twitter upp ett en bild med texten: ”A cannot teach anybody anything, I can only make them think”, samt la till texten: ”Sokrates och ‘s grund (och grunden till motivation?):

Läs mer

Vad denna blogg handlar om

Denna blogg handlar om att få syn på lärande. Hur får man då syn på lärande? Både sitt egna och andras lärande, men kanske framförallt hur man ser på lärande (sitt egna och andras lärande). Vad är viktigt att lära? När? Hur? Var? Jag har för avsikt att ta upp olika syn på lärande och fördjupa diskussionen kring vad som kan läras ut och in, hur elever (eg alla som vill lära) får lust att förstå, och skolans och lärares drivkrafter till att lära ut på ”bästa” sätt och hur skolan och lärare lär nytt kring ämnesinnehåll och pedagogik (som säkert kan knytas till begreppet ”pedagogiskt ledarskap” (#pedagogisktledarskap).

För att i någon mån förtydliga vad vi diskuterar här skulle jag vilja lyfta fram två inspiratörer:

Peter Gärdenfors: “Lusten att förstå” :
http://www.ur.se/Produkter/160535-En-bok-en-forfattare-Peter-Gardenfors.
(tyvärr fungerar inte länken direkt numera; ämnet tas även upp i programmet ”Varifrån kommer lusten att lära”).

Richard Gerver: “Skolans drivkrafter – att leda in i det okända”:
http://www.ur.se/Produkter/174592-UR-Samtiden-Skolans-drivkrafter-Att-leda-in-i-det-okanda.

På Twitter använder jag tagen #synpålärande för att lyfta fram det som jag tolkar som (olika) syn på lärande (det ska förhoppningsvis vara möjligt att se detta twitterflöde nere till höger på denna sida). Här är bara ett (av många) bra exempel på intressant tråd i ämnet.

En poäng med bloggen var först att att lyfta fram andra personers förhållningssätt och syn på lärande, dvs att ta in andras tankar kring lärande; men det har inte fallit så väl ut. Men vill du som läser detta ha med en text så tar jag säkert emot den med öppna armar.