Etikettarkiv: kunskapssyn

Wikipedia: kunskapande skapande

Lärare Ylva Pettersson om i Wikipedia i skolan

I diu-rapporten (2013) Läsa och skriva digitalt – en nyckel till framgång i skolan och livet  finns på sid 20-22: ”Wikipedia: kunskapande skapande”: Läs mer

Annonser

MIK – om källkritik och lärarens framtida roll

För att förstå informationsflödet kan det vara bra att ha en genomarbetad syn på Medie och informationskunnighet (MIK; mer om MIK-modellen). Ett sätt kan vara att gå in på Statens medieråds utbildningsplattformar: ”MIK för mig”, mik.statensmedierad.se/utbildning/elever, mik.statensmedierad.se/utbildning/larare, samt www.uppdragmik.se. Ett annat sätt kan vara att lyssna på Statens medieråds mediepoddar, t ex avsnitt 2: MIK – om källkritik och lärarens framtida roll: Läs mer

Digital Native Learners

Tobias Ruhtenberg tog den 25 mars upp två skilda sätt att se lärande: Digital Native Learners och Digital Immigrante Learners. (Prensky, 2001) ”Digital Natives, Digital Immigrants”. On the Horizon, MCB University Press). Begrepp som kritiserats av Bayne & Ross (2007). ”The ‘digital native’ and ‘digital immigrant’: a dangerous opposition”. Läs mer

Sokrates syn på lärande

Jag la den 27 juni på twitter upp ett en bild med texten: ”A cannot teach anybody anything, I can only make them think”, samt la till texten: ”Sokrates och ‘s grund (och grunden till motivation?):

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Skolan präglas av debatt och av politiska reformer, men hur mycket tar skoldebatten upp pedagogiskt ledarskap t ex i from av pedagogiska klassiker/giganter? Och hur mycket tar debatt och reformer upp konkreta nya grepp i skolan som bedömning för lärande (bfl) och utvecklat IKT arbete i form av blogg och flippat klassrum? Det är möjligt att säga att ”Allt hänger ihop” (Svanelid).

Allt hänger ihop, enligt Göran Svanelid

Allt hänger ihop, enligt Göran Svanelid

Göran Svanelid visar ovan hur ”allt hänger ihop” när han bland annat hänvisar till Vygotskij. Här kommer jag också backa in i framtiden genom att redogöra för främst två pedagogers (Sokrates och Vygotskij) olika pedagogiska grundsyn (människosyn, kunskapssyn, samhällssyn och tankar kring lärande). För att göra detta använder jag mig av Burrell & Morgan (1979) modell för olika syn på kunskap och samhälle. Därefter relaterar jag perspektiven till aktuella styrdokument. Sist diskuteras vad olika former av pedagogiskt ledarskap kan innebära för elevers lärande. Läs mer

Jonaz Björk om: Varför skola?

Jonaz Björk har i  skrivit om: Varför skola? inom skolvaren.se och på egen blogg.

Björk konkretiserar därmed frågan Varför skola och kopplar frågan till syn på kunskap och lärande. Låt mig citera inledningen:

Varför skola? En fråga bestående av två ord måste ju vara enkel att besvara. Att det dessutom berör något som i princip alla har en erfarenhet av och därför vet mycket om borde alltså vara den enklaste av frågor. Så, vad är då svaret på frågan varför skola? Jo, för att annars skulle vi inte lära oss något!

Fast det stämmer ju inte. Vi lär oss massor utan skola. Gå, prata, reglerna i fotboll, hur man cyklar, att borsta tänderna och hur man knyter skorna. Det finns även de som lär sig både läsa och räkna utan skolan. Och även om det också finns skolor för att lära sig simma, spela instrument och dansa finns det många som erövrat kunskaper om och kunnande i dessa. Vi lär oss alltså massor utanför skolan och det finns forskare som visar att barn kan lära sig minst lika bra på egen hand, utan skola, och snabbare än dem i skolan. Så varför skola? Jo, för att annars skulle vi inte lära oss rätt saker! …..

Undertecknad har kommenterat Björks intressanta tankar direkt och inom storify.

Skriv gärna om er syn i kommentarerna här eller på twitter med taggen #synpålärande eller #varförskola.