Etikettarkiv: medelvägen

Medelvägen? – finns den? Såklart!

Edward Jensinger (@EdwardJensinger) skriver om detta i ”Lust och fägring stor!” på bloggen edwardochskolutvecklingen.blogspot.se:
Ni som hänger på Twitter har säkert inte missat den ständigt återkommande diskussionen om vad lärande ska vara. Ett läger står och ropar hårt arbete, tragglande och faktakunskaper. Ett annat läger svarar lust, motivation, glädje. Sen står de där och pratar förbi varandra. Det verkar som om de aktivt anstränger sig för att missförstå varandra.
Jag är en sådan där typ som tycker att det är viktigt att våra elever tycker att skolan är meningsfull, att de känner motivation för studierna och att de, om tillfälle ges, kan få känna lust kring kreativ, engagerande och spännande undervisning.
Men, SAMTIDIGT, tycker jag ju förstås att eleverna ska lära sig massor av viktiga saker som ska utgöra en grund för utveckling av viktiga kompetenser. Jag tycker absolut att det är viktigt att eleverna ska förstå demokrati innan de försöker analysera huruvida vi bör ha en direkt- eller indirekt demokrati i landet. Och så vidare. Fakta om saker är viktigt. Ett visst mått av ”innantillkunskaper” måste alltid till. En förmåga att förstå ett sammanhang bygger oftast på att man har kunskaper om delar.